WARUNKI GWARANCJI

1. Firma ZAR-KOM zwana dalej Sprzedawcą gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatowania urządzenia zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy.

2. Gwarancja udzielana jest na okres wskazany w dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.

3. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania ważnego dokumentu sprzedaży, bez śladów zmian i ingerencji Użytkownika.

4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na inne nieuszkodzone urządzenie, jeżeli została stwierdzona wada z winy Sprzedawcy.

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie w linii energetycznej lub telefonicznej, udarem mechanicznym, pożarem, zalaniem lub innym niekontrolowanym zjawiskiem, niezależnym od Sprzedawcy.

7. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy na własny koszt. Po wykonanej naprawie, urządzenie odesłane zostanie na koszt Sprzedawcy.

8. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 21 dni, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia.

9. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż autoryzowany serwis Sprzedawcy).

10. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku kiedy pomieszczenie w którym użytkowane jest urządzenie nie spełnia wymogów poprawnej pracy opisanych w Instrukcji Obsługi.

11. Aktualny adres serwisu dostępny jest na stronie www.laptopypoznan.pl i może ulec zmianie.

12. Przed wysyłką urządzenia zalecany jest kontakt z serwisem technicznym.

13. Wysyłając urządzenie do serwisu, Użytkownik urządzenia zobowiązany jest przesłać własne informacje kontaktowe, wskazać adres na który należy odesłać urządzenie oraz załączyć krótki opis usterki.

14. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.

15. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.

16. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy które wynikają z umowy kupna-sprzedaży.

Produkt dodany do ulubionych
Product added to compare.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.