Regulamin sklepu

1. „ZAR-KOM”  prowadzi sprzedaż produktów branży komputerowej na trenie całego kraju  zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 47.91 Z

Adres siedziby firmy:

ZAR-KOM

ul. Starogardzka 69/71

60-446 Poznań

REGON:  301273699

NIP: 781-179-61-20

2. Ceny produktów w ofertach wyrażone w złotych polskich są cenami brutto. Umowa staje się wiążąca dla stron z chwilą złożenia (potwierdzenia) zamówienia.

Koszt przesyłki zakupionego produktu jest uzależniony od rodzaju towaru oraz sposobu jego dostarczenia i stanowi opłatę dodatkową nie wliczoną w cenę produktu.

Preferowaną formą zapłaty jest przelew na konto firmy:

ING

93 1050 1520 1000 0090 7585 6436

ZAR-KOM

ul. Starogardzka 69/71

60-446 Poznań

Możliwa jest wysyłka za pobraniem (jeśli koszt przedmiotu jest mniejszy od 199 zł to opcja ta kosztuje 40 zł)

Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty otrzymania przelewu. Jeżeli termin ten ulegnie przedłużeniu Kupujący zostanie o tym poinformowany. Przesyłka zostanie wysłana na adres Kupującego otrzymany w zamówieniu. W przypadku zmiany adresu doręczenia Kupujący proszony jest o podanie informacji. Czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest odbiór osobisty produktu połączony z zapłatą w formie gotówki.

Na zakupiony produkt wystawiona zostanie faktura VAT lub VAT-marża, jeśli tak wskazano w ofercie. Jeżeli dane Kupującego na dokumencie będą różnić się od tych wskazanych przy zakupie, należy niezwłocznie o tym poinformować.

3. Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niezwiązaną zawodowo z przedmiotem zakupu (czyli posiadający uprawnienia konsumenckie na podstawie art. 7aa ww. ustawy), który zawarł umowę na odległość (poza lokalem przedsiębiorstwa), może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Poniżej wzór stosownego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

............................................................................................... [1]

niniejszym odstępuję od umowy nr.................

zawartej dnia............................... w .....................................................................

Proszę o zwrot kwoty ....................zł (słownie: ...................................................)

przekazem pocztowym na adres ...........................................................................

lub na konto nr .....................................................................................................

Zwracam, w stanie niezmienionym .......................................................................

otrzymany dnia .....................................................................................................

[1] - Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail

Kupujący powinien dostarczyć produkt w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego zwraca pieniądze za produkt, przy czym czas ten może się wydłużyć jeśli dostarczenie zwracanego towaru nastąpi później.

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

Zwracany produkt powinien być w stanie zmienionym jedynie w sposób niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracana cena produktu jest pomniejszona wtedy o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.

Prawo do zwrotu towaru przysługuje jedynie przy produktach nieobjętych ograniczeniem do zwrotu, czyli niewymienionych w stosownych zapisach art. 38. „Ustawy o prawach konsumenta”.

Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący.

4. Wszystkie oferowane przez nas produkty są zgodne z umową, nie posiadają wad ukrytych.

Sprzęt fabrycznie nowy objęty jest gwarancją producenta, używany posiada gwarancję Sprzedawcy na okres 12 miesięcy, chyba że w ofercie danego produktu zapisano inaczej.

Na podstawie rozdziału 5a „Ustawy o prawach konsumenta” Sprzedawca odpowiada przed konsumentem za niezgodność towaru z umową.

Rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona.

Wady fabryczne lub usterki sprzętu ujawnione w okresie gwarancji / rękojmi będą usuwane bezpłatnie w terminie zgodnym z obowiązującym prawem. Na czas naprawy Sprzedający nie ma obowiązku udostępniać użytkownikowi produktu zastępczego.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział.

Sprzedawca nie odpowiada za straty wywołane utratą danych z pamięci masowej.

Naruszenie plomby gwarancyjnej, uszkodzenia mechaniczne lub powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, powodują utratę gwarancji.

Roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów posiadających gwarancję producenta/importera realizowane są bezpośrednio przez autoryzowane punkty wskazane w dokumencie gwarancyjnym lub stronach internetowych producenta.

Towar objęty gwarancją Sprzedawcy należy dostarczyć na adres siedziby gwaranta. 

Polityka prywatności sklepu

1. Niniejsza polityka określa zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem portalu laptopypoznan.pl

Właścicielem sklepu a jednocześnie administratorem danych jest firma Mateusz Zaran "Zar-Kom" z siedzibą na ul. Starogardzka 69/71, 60-466 Poznań

Nip 781-17-96-120, Regon 301273699

Wszelkie zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie pod adresem adrian.ruminski@laptopypoznan.pl , informacje również udzielane są elektronicznie

2. Dane osobowe zbierane przez Mateusz Zaran "Zar-Kom" za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych

Wszelkie dane zbierane za pośrednictwem strony laptopypoznan.pl lub kontakt mailowy z firmą są zbierane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży , udzielenia informacji handlowych na życzenie klienta lub obsługi serwisowej.

Dane są zawsze podawane dobrowolnie przez użytkownika , ich zakres regulowany jest w stopniu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży.

Prawa użytkowników odnośnie danych

1. Dane podane przez użytkowników przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku jej wycofania są niezwłóczenie usuwane, nie dotyczy to sytuacji dochodzenia roszczeń przez Mateusz Zaran „Zar-Kom” w stosunku do użytkownika lub roszczeń do Mateusz Zaran „Zar-Kom” ze strony użytkownika.

2. Wszelkie zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie pod adresem adrian.ruminski@laptopypoznan.pl, informacje również udzielane są elektronicznie

3. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

a) Prawo do cofnięcia zgody – użytkownik ma prawo do wycofania wszelkich zgód udzielonych Mateusz Zaran „Zar-Kom”, musi się jednak liczyć z tym że cofnięcie zgód może się wiązać z uniemożliwieniem obsługi użytkownika w zakresie wykonywanych umów sprzedaży czy obsługi serwisowej.

b) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych. Pomimo żądania Mateusz Zaran „Zar-Kom” może zachować pewne dane jeżeli są konieczne do dochodzenia roszczeń lub realizacji innych przepisów prawa.

c) Prawo do dostępu do danych – użytkownik ma prawo do uzyskania informacji jakie dane przechowuje firma, w jakim zakresie są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii tych danych

d) Prawo do sprostowania danych – użytkownik ma prawo do sprostowania danych, administrator danych niezwłocznie skoryguje powyższe dane

e) Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia danych które dostarczył administratorowi

Dane takie zostaną przekazane w formie elektronicznej o ile jest to technicznie możliwe.

Mateusz Zaran „Zar-Kom” będąc administratorem danych zobowiązuje się do wykonania żądania użytkownika w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy o czym użytkownik zostanie poinformowany. Przyczyną taką może być zbyt duża ilość żądań.

Udostępnianie danych

Mateusz Zaran „Zar-Kom” udostępnia dane osobowe użytkowników zaufanym podmiotom trzecim z którymi podpisane są odpowiednie umowy dotyczące ochrony danych osobowych. Dane są udostępniane w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności oraz obsługi umów sprzedaży lub obsługi serwisowej. Podmioty przetwarzające którym udostępnione są dane to m.in. dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi księgowe, czy firmy kurierskie.

Pliki cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Odwołanie zgody wiąże się z dokonaniem zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej przez samego użytkownika.

Produkt dodany do ulubionych
Product added to compare.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.