1. „ZAR-KOM”  prowadzi sprzedaż produktów branży komputerowej na trenie całego kraju  zgodnie z wpisem do  ewidencji działalności gospodarczej dokonanym przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 47.91 Z

Adres siedziby firmy:

ZAR-KOM

ul. Starogardzka 69/71

60-466 Poznań

REGON:  301273699 NIP: 781-179-61-20

2. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.laptopypoznan.plWszystkie oferowane produkty pozbawione są wad fizycznych oraz prawnych. Sprzęt fabrycznie nowy objęty jest gwarancją producenta, używany posiada gwarancję na okres 12 miesięcy,chyba że w ofercie danego produktu zapisano inaczej. Naprawy dokonywane są w profesjonalnym serwisie komputerowym.

3. Ceny produktów wyrażone w złotych polskich zawierają podatek VAT  (ceny brutto). Określona cena staje się wiążąca dla stron z chwilą złożenia (potwierdzenia) zamówienia.

4. Koszt przesyłki zakupionego produktu jest  uzależniony od rodzaju towaru oraz sposobu jego dostarczenia i stanowi opłatą dodatkową nie wliczoną w cenę produktu.

5. Preferowaną formą zapłaty jest przelew na konto firmy:

ING

93 1050 1520 1000 0090 7585 6436

ZAR-KOM

ul. Starogardzka 69/71

60-466 Poznań

Możliwa jest wysyłka za pobraniem (jeśli koszt przedmiotu jest mniejszy od 199 zł to opcja ta kosztuje 40 zł)

6. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty otrzymania przelewu. Jeżeli termin ten ulegnie przedłużeniu Kupujący zostanie o tym poinformowany. Przesyłka zostanie wysłana na adres Kupującego otrzymany w zamówieniu. W przypadku zmiany adresu doręczenia Kupujący proszony jest o podanie informacji. Przesyłki doręczane są wyłącznie za pośrednictwem kuriera DHL. Czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest odbiór osobisty produktu połączony z zapłatą w formie gotówki. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość bezpłatnego dostarczenia towaru do Klienta na terenie miasta Poznania i jego najbliższych okolic również po uprzednim uzgodnieniu.

7. Na zakupiony produkt wystawiona zostanie faktura VAT. Jeżeli dane Kupującego będą różnić się od otrzymanych w informacji, należy niezwłocznie o tym poinformować.

8. Konsument, który zawarł umową na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej należy przesłać Sprzedawcy najpóźniej 14 dnia od daty otrzymania produktu. Obok oznaczenia danych Kupującego i Sprzedawcy powinno zawierać ono następującą treść:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

............................................................................................... [1]

niniejszym odstępuję od umowy nr.................

zawartej dnia............................... w .....................................................................

Proszę o zwrot kwoty ....................zł (słownie: ...................................................)

przekazem pocztowym na adres ...........................................................................

lub na konto nr .....................................................................................................

Zwracam, w stanie niezmienionym .......................................................................

otrzymany dnia .....................................................................................................

[1] - Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail

Kupujący ma obowiązek odesłania produktu w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego ma obowiązek zwrócić pieniądze za produkt, wystawiona zostaje faktura korygująca. W przypadku przedpłaty na zakup towaru Kupującemu należą się odsetki ustawowe liczone od dnia jej dokonania. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a  Konsument zwolniony jest ze wszelkich zobowiązań. świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Produkt może zostać odpakowany i użyty pod warunkiem, że nie spowoduje to zmiany jego stanu. Opakowanie jaki i zawartość produktu wraz z dołączonymi do niego akcesoriami muszą być zwrócone w stanie nieuszkodzonym.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie jest możliwe w przypadku:

- zakupu produktu w drodze aukcji internetowej (licytacja),

- usunięcia oryginalnego opakowania z zakupionych  nagrań oraz oprogramowania, umieszczonych na nośnikach.

- zakupu produktu przez przedsiębiorstwo.

Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

9. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu. W przypadku rzeczy używanej termin ten wynosi jeden rok. Realizując swoje uprawnienia Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do powyższych żądać w ciągu 14 dni, roszczenie uważa się za uzasadnione. W przypadku gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniom w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Przy odstąpieniu od umowy spełniona musi być dodatkowa przesłanka w postaci istotnej niezgodności towaru z umową. Kupujący traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie powiadomi o tym Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

10. Roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów posiadających gwarancję producenta/importera realizowane są bezpośrednio przez autoryzowane punkty wskazane w dokumencie gwarancyjnym lub stronach internetowych producenta. Towar objęty gwarancją Sprzedawcy należy odesłać na adres siedziby gwaranta. Naruszenie plomby gwarancyjnej, uszkodzenia mechaniczne lub powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, powodują utratę gwarancji. Koszt przesyłki oraz zwrotu naprawionego produktu ponosi Sprzedawca.

                                 Polityka prywatności portalu laptopypoznan.pl

1. Niniejsza polityka określa zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem portalu laptopypoznan.pl

Właścicielem sklepu a jednocześnie administratorem danych jest firma Mateusz Zaran "Zar-Kom" z siedzibą na ul. Starogardzka 69/71, 60-466 Poznań

Nip 781-17-96-120, Regon 301273699

Wszelkie zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie pod adresem adrian.ruminski@laptopypoznan.pl , informacje również udzielane są elektronicznie

2.Dane osobowe zbierane przez Mateusz Zaran "Zar-Kom" za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych

  1. Wszelkie dane zbierane za pośrednictwem strony laptopypoznan.pl lub kontakt mailowy z firmą są zbierane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży , udzielenia informacji handlowych na życzenie klienta lub obsługi serwisowej.

  2. Dane są zawsze podawane dobrowolnie przez użytkownika , ich zakres regulowany jest w stopniu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży

Prawa użytkowników odnośnie danych

1.Dane podane przez użytkowników przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie .W przypadku jej wycofania są niezwłóczenie usuwane , nie dotyczy to sytuacji dochodzenia roszczeń przez Mateusz Zaran „Zar-Kom” w stosunku do użytkownika lub roszczeń do Mateusz Zaran „Zar-Kom” ze strony użytkownika.

2.Wszelkie zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie pod adresem adrian.ruminski@laptopypoznan.pl , informacje również udzielane są elektronicznie

3. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych

a)Prawo do cofnięcia zgody – użytkownik ma prawo do wycofania wszelkich zgód udzielonych Mateusz Zaran „Zar-Kom” , musi się jednak liczyć z tym że cofnięcie zgód może się wiązać z uniemożliwieniem obsługi użytkownika w zakresie wykonywanych umów sprzedaży czy obsługi serwisowej.

b)Prawo do usunięcia danych(„prawo do bycia zapomnianym”) - użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych ,. Pomimo żądania Mateusz Zaran „Zar-Kom” może zachować pewne dane jeżeli są konieczne do dochodzenia roszczeń lub realizacji innych przepisów prawa .

c)Prawdo do dostępu do danych – użytkownik ma prawo do uzyskania informacji jakie dane przechowuje firma , w jakim zakresie są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii tych danych

d)Prawo do sprostowania danych – użytkownik ma prawo do sprostowania danych , administrator danych niezwłocznie skoryguje powyższe dane

e)Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia danych które dostarczył administratorowi

Dane takie zostaną przekazane w formie elektronicznej o ile jest to technicznie możliwe.

Mateusz Zaran „Zar-Kom” będące administratorem danych zobowiązuje się do wykonania żądania użytkownika w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia .W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy o czym użytkownik zostanie poinformowany .Przyczyną taką może być zbyt duża ilość żądań .

Udostępnianie danych

Mateusz Zaran „Zar-Kom” udostępnia dane osobowe użytkowników zaufanym podmiotom trzecim z którymi podpisane są odpowiednie umowy dotyczące ochrony danych osobowych. Dane są udostępniane w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności oraz obsługi umów sprzedaży lub obsługi serwisowej. Podmioty przetwarzające którym udostępnione są dane to m.in. dostawcy świadczący usługi hostingu , usługi księgowe, czy firmy kurierskie.

Pliki cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Odwołanie zgody wiąże się z dokonaniem zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej przez samego użytkownika .

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.

Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.